Welkom bij stichting

HOOP VOOR VLISSINGEN

De missie van

Hoop voor Vlissingen

Evangelisatieproject

Een missionair project gericht op niet of moeilijk te bereiken groepen van de bevolking van de stad Vlissingen.

Gericht op Vlissingen

In Vlissingen wonende, werkende en studerende buitenlanders uitdrukkelijk in beeld. Het missionaire werk richt zich op de hoorders in hun eigen context.

De blijde boodschap

Doel is mensen in Vlissingen te bereiken met het Evangelie; de ’Blijde Boodschap’ van verlossing en genade door Jezus Christus.

Vlissingen Walstraat
Hoop voor Vlissingen

Het ontstaan

God geeft de opdracht om ook in deze stad aan het werk te gaan. Dit is in de loop van de jaren op verschillende manieren gedaan en zal ook nog steeds gedaan worden. Uit drie kerken van gereformeerd belijden (CGK, de Ger. Gem. en de GKV) is dit bijvoorbeeld gedaan door het verspreiden van folders in de buurt, straatzang op de maandelijkse koopzondag in de winkelstraat van Vlissingen. Ook door het uitdelen van uitnodigingen met Kerst en Pasen voor de bijeenkomsten op deze en andere momenten.

De volgende projecten vallen onder stichting Hoop voor Vlissingen:

Onze projecten

Walstraat 68

Een ontmoetingsplek voor zowel jong als oud. Hier kun je terecht voor een kopje koffie of thee met aandacht.

Vrouwenwerk

Ontmoeting bij koffie/thee met koek! Een gezellig programma. Voor wie? Voor vrouwen die contact willen met anderen en de eenzaamheid willen doorbreken.

Send us a message

Contact

    Wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug.