Vacatures

Stichting Hoop voor Vlissingen zoekt:

Projectleider

Zie hiervoor de vacatures bij Walstraat 68

Fondswerver(s)

PR-medewerker(s)

Voor elk van deze functies zoeken we iemand die:

 • Vol is van de liefde van Christus
 • Verlangt om medemensen te dienen
 • Belijdend lid uit een van de deelnemende kerkverbanden
 • Bruggenbouwer
 • Organisator
 • Enthousiaste teamplayer
 • Het gezicht voor de Stichting in de stad en in de wijk en/of naar bedrijven en instellingen
 • Voor de projectleider zoeken we iemand met bij voorkeur scholing in missiologie/ evangelistiek/ kerkplanting, bij voorkeur met leidinggevende ervaring
 • Voor de fondswerver(s) iemand met bij voorkeur met ervaring in fondswerving
 • Voor de pr-medewerker(s) iemand met ervaring en/of scholing op dit gebied.
 • Ook gepensioneerden worden gestimuleerd om zich voor deze functie(s) te melden
 • Het gaat om vrijwilligerstaken. Indien van toepassing wordt van aspirant-kandidaten verwacht dat ze bereid zijn om op basis van een vriendenkring te werken

Stichting “Hoop voor Vlissingen” is ontstaan uit samenwerking tussen drie gereformeerde kerken in Vlissingen:

Het doel van “Hoop voor Vlissingen” is om mensen in Vlissingen te bereiken met de Blijde Boodschap van Jezus Christus.

“Hoop voor Vlissingen” tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van projecten.

“Hoop voor Vlissingen” wil niet alleen de Blijde Boodschap van verlossing en genade uitdragen, maar ook de mogelijkheid geven om te groeien in een gemeenschap van gereformeerd belijden, waarbinnen nieuw-gelovigen zich thuis voelen. Waar ze gevoed en opgebouwd worden om te groeien in hun geloof in de Here Jezus Christus.