Stichting HOOP VOOR VLISSINGEN

‘HOOP VOOR VLISSINGEN’ is een evangelisatieproject waarin leden van de kerken van gereformeerd belijden te Vlissingen participeren.

In het stichtingsbestuur (visiegroep) participeren momenteel leden van de GKv Vlissingen, de CGK Vlissingen en de Ger.Gem. Vlissingen.


Waarom

Waarom zou er een organisatie als Stichting ‘Hoop voor Vlissingen’ moeten komen?
Iedereen kan toch zelf naar een kerk toegaan? Er zijn voldoende geloofsgenootschappen (in Vlissingen zijn er al 36 verschillende) en daarvan 4 verschillende protestantse kerken.

Uit theologisch opzicht is er veel te zeggen over de verkondiging van het evangelie.
Enkele teksten die hierbij in het oog springen zijn:

Mattheus 28 vers 18-20

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Dit is altijd opgevat als reden om zending te verrichten. Vanuit de kerken werd zending verricht over de hele wereld, om zo letterlijk alle volken het Evangelie te brengen.
Ondertussen is de situatie in Nederland veranderd. Er zijn wel veel denominaties om uit te kiezen, maar veel mensen komen niet in aanraking met de Blijde Boodschap. Nederland is eigenlijk een ontkerstend volk geworden, een zendingsgebied.

Jeremia 29 vers 4-7:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.


Ontstaan

God geeft de opdracht om ook in deze stad aan het werk te gaan. Dit is in de loop van de jaren op verschillende manieren gedaan en zal ook nog steeds gedaan worden. Uit drie kerken van gereformeerd belijden (CGK, de Ger. Gem. en de GKV) is dit bijvoorbeeld gedaan door het verspreiden van folders  in de buurt, straatzang op de maandelijkse koopzondag in de winkelstraat van Vlissingen. Ook door het uitdelen van uitnodigingen met Kerst en Pasen voor de bijeenkomsten op deze en andere momenten.


Statuten

U kunt hier de statuten downloaden.

Statuten