Ontmoetingsplek Walstraat 68

Rabbi, Hij … van Wie u getuigenis gaf, zie Hij doopt en allen komen bij Hem.

Walstraat 68 is een plek waar mensen niet alleen anderen of elkaar, maar vooral God kunnen ontmoeten. Dat is het grote doel: mensen die in contact komen met God. De bovenstaande woorden waren van de discipelen van Johannes de Doper die er blijkbaar moeite mee hadden dat de mensen hun Rabbi verlieten en naar Jezus gingen. Johannes wist wel beter: “Hij moet meer worden, ik echter minder.”

Het is ook ons verlangen dat het Koninkrijk van God mag groeien. Het mooiste is dat allen bij de Heere Jezus komen en dat Hij ze doopt met de Heilige Geest.

Wie zijn die ‘allen’ die bij Hem komen? Er worden bepaalde groepen genoemd die naar Johannes boodschap. Zo is ook iedereen welkom bij Jezus. Nette burgers en mensen die het niet zo nauw nemen in hun leven, van streng religieus tot ruwe, wetteloze mensen, “Kom tot Hem, allen die vermoeit en belast bent, want Hij zorgt voor u!” Zo is ook iedereen welkom in Walstraat 68.

Voor we de deuren openen dragen we de dag aan de Heere op en bidden we om liefde voor alle bezoekers en of we de woorden krijgen die iemand nodig heeft. Zo willen wij in Walstraat 68 ook getuigenis geven van Wie God is en wat Hij voor mensen kan doen: Jezus zegt het zo: “Volg Mij!”

Wie wil ons komen helpen?

Ontmoetingsplek Walstraat 68 is een combinatie van winkel voor cadeauartikelen (nieuw en vintage), christelijke boeken, kaarten en gelegenheid voor een kopje koffie of thee met aandacht.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die zich in wil zetten voor de aansturing van de winkel.

We denken dan aan iemand die de leiding heeft over de administratieve zaken, de inkoop- en verkoopactiviteiten. Voor een goede affiniteit op het project is het nodig om zelf ten minste 2 dagdelen in de winkel werkzaam te zijn. Hij of zij werkt nauw samen met de projectleider die de verantwoordelijkheid heeft over het project als geheel. Daarnaast is het is ook de bedoeling om elkaar te vervangen in voorkomende gevallen zoals vakantie e.d. Voor info kunt u contact opnemen met Tonnie Dingemanse (06-36 04 48-27 of info@walstraat68.nl).

Ontmoetingen

Er komen veel mensen die blij zijn met deze ontmoetingsplek en dat ook benoemen: “Wat een fijne sfeer, heerlijk koffie, goede gesprekken, even aandacht”. Bezoekers vinden het ook prettig dat er Christelijke boeken en kaarten te koop zijn.

Zo zijn er ook een aantal Marokkaanse mensen die het vinden om langs te komen voor een lekkere kop koffie. Ze zijn enthousiast en nemen ook weer andere vrienden en kennissen mee. Zo gaat het werk hier steeds verder.

Vanmorgen kwam er een echtpaar uit Antwerpen in de winkel. Ze hadden een goedlopend bedrijf ergens in Zeeland, dit hebben ze verkocht.

Meneer werkt nog anderhalve dag en verder brengen ze het evangelie in de stad. Ze staan met een kar met folders en gaan met mensen in gesprek, vaak ook moslims, die meer over God willen weten.

Ook delen ze brood uit, omdat er mensen zijn die weinig te besteden hebben. Ze zijn vol vuur en zo steken we elkaar aan. We hebben een fijn gesprek en delen met elkaar dat we een grote God hebben die zorgt; als wij een stap zetten, doet Hij de volgende.

We mogen vertellen aan de mensen om ons heen van de grote dingen die God gedaan heeft. Nu over kerst, de komst van Christus, en dan weer over Pasen en Pinksteren: het houdt nooit op!

Kennismaken met…

Deze keer maken we kennis met Marco Boogaard. Marco is betrokken bij Walstraat 68 als bestuurslid, hij is de penningmeester. “In de samenleving neemt het omzien naar elkaar steeds verder af. (…) We hebben De Goede Boodschap voor de wereld, laten we dan alom verkondigen dat Hij gekomen is!”

Hoe ben je bij het project betrokken geraakt?

Door Rinus Verhage werd ik gebeld met de vraag om hem als penningmeester op te volgen bij de Stichting Hoop voor Vlissingen. Het gegeven dat de Stichting naast haar maatschappelijke betrokkenheid het uitdragen van het Evangelie tot doel heeft, maakt dat ik me hier van harte voor wil inzetten.

Wat is je taak?

Als penningmeester zorg ik voor de financiële verslaglegging van de lopende projecten en het geheel van de Stichting. Met betrekking tot voorstellen en besluiten probeer ik de financiële gevolgen ervan op de korte en langere termijn voor het bestuur in kaart te brengen.

Waarom Vlissingen?

In de samenleving neemt het omzien naar elkaar steeds verder af. Zeker als het behoren tot gemeenschappen, waaronder kerken, als sociaal aspect steeds meer op de achtergrond raakt of helemaal verdwijnt, ligt vooral ook eenzaamheid op de loer. Voor een sterk geseculariseerde stad als Vlissingen spelen deze aspecten daarom in hoge mate. We hebben De Goede Boodschap voor de wereld, laten we dan alom verkondigen dat Hij gekomen is!

Wat is je visie over ‘Walstraat 68’?

Bij Walstraat 68 denk ik aan een ontmoetingsplek waar mensen naast een luisterend oor ook in aanraking komen met het Evangelie.

Wat doe je voor werk?

Ik ben accountant en fiscalist en geef samen met 3 andere partners leiding aan een accountantsorganisatie.

Hoe ziet je gezin eruit?

Wilma en ik zijn in 2002 getrouwd en samen hebben we 2 kinderen, Willem Jan en Dinthe. Wilma werkt als wijkverpleegkundige bij Curadomi. Willem Jan is 16 jaar en gaat dit schooljaar examen doen voor de vakhavo. De vakhavo is een afstudeerrichting binnen de reguliere havo, waarbij je naast de gebruikelijke theoretische vakken ook een dag praktijkonderwijs ontvangt, waarmee de opleiding beter aansluit op het HBO. Dinthe is 8 jaar en doet groep 5 op het Odyzee.

Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd?

We wonen op een boerderijtje in het buitengebied en daar is altijd wat te doen. Ik vind moes tuinieren erg leuk. Verder lopen er 2 poezen en konijnen rond, houden we kippen en hebben we een paar geiten. Ook vind ik het leuk om met een nostalgische oude DAF-vrachtwagen rond te toeren.

Gebeds- en dankpunten

Dank voor

  • Dat er meer bezoekers komen
  • Contacten met gasten, o.a. met mensen die hulp nodig hebben
  • Dat we al 2 jaar bestaan en zo de kerk in het centrum van Vlissingen aanwezig is

Gebed voor

  • Het vinden van een nieuwe leidinggevende voor de winkel
  • Opening van de harten van onze gasten
  • Voortgang en aanwas van de bijbelcursussen